Trong một thị trường giao nhận vận tải đang phát triển và hội nhập ngày càng nhanh, cạnh tranh ngày càng lớn, SANCOM Logistics luôn coi việc kinh doanh trên cơ sở cùng có lợi làm mục tiêu nhất quán của mình.
 
SANCOM Logistics is built to become a world leader in providing freight and logistics solutions to our customers by always striving to give our customers the most cost effective services and logistics solutions that are delivered promptly, reliably and consistently.
 
We create and bring values to our customers, partners, shareholders and employees. We are committed to providing most competitive rates and perfect solutions to our customers.
 
Đội ngũ nhân sự là những chuyên gia giàu kinh nghiệm kết hợp với thế hệ tài năng trẻ chuyên nghiệp, tận tâm, năng động và sáng tạo, liên tục được đào tạo, cập nhật kiến thức hiện đại và cùng phát triển.
 
Photo of activities
 

Recent news
This page is being updated, please check back later!

Exchange rates
Source:


Contact us

SANCOM LOGISTICS CO., LTD

58/2A Nam Hoa St., Phuoc Long A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Copyright © 2011-2024 SANCOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

Developed by KhaLa

Follow us