Giá trị cốt lõi

Xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược rỏ ràng, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Chiến lược đầu tư tập trung vào giải pháp Logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và định hướng khách hàng.

Thiết lập hệ thống mạng lưới các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, gia tăng giá trị trong từng giải pháp Logistics cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự là những chuyên gia giàu kinh nghiệm kết hợp với thế hệ tài năng trẻ chuyên nghiệp, tận tâm, năng động và sáng tạo, liên tục được đào tạo, cập nhật kiến thức hiện đại và cùng phát triển.

Môi trường văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, gắn bó, hợp tác và chia sẻ giữa các thành viên. Các cá nhân được trao cơ hội để phát triển tài năng, nghề nghiệp đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Công ty.


Tags:  Quality policy

Recent news
This page is being updated, please check back later!

Exchange rates
Source:


Contact us

SANCOM LOGISTICS CO., LTD

58/2A Nam Hoa St., Phuoc Long A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Copyright © 2011-2024 SANCOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

Developed by KhaLa

Follow us